Stiftelsen
Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Till vård av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.

I enlighet med donatorns anvisningar är stiftelsen i första hand inriktad på undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt.

Han föreskrev vidare att verksamheten i första hand bör inriktas på sådana fasta fornlämningar av mindre omfattning som exempelvis boplatser, bautastenar, runstenar, hällristningar och dylikt. Fornlämningar i Foss i Bohuslän och Järbo socken i Dalsland, varifrån hans föräldrar härstammade, bör särskilt uppmärksammas.o.

Anslag kan sökas av enskilda forskare, hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar, museer och vetenskapliga institutioner m fl.


Stiftelsen
Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

c/o Söderberg & Partners Stiftelsetjänst
Box 5074
402 22 Göteborg