Beviljade anslag

Här redovisas tidigare beviljade ansökningar där stiftelsen bidragit med anslag.