MENY STÄNG
  Laddar inlägg…
 • Maritima ristningar på Hamnholmarna

  Rapport Maritima ristningar på Hamnholmarna

 • En märklig byggnad på Mollön

  Rapport En märklig byggnad på Mollön

 • Bok om fornminnesvård

  Föreningen Kulturmark, som är en ideell förening som värnar om det öppna landskapet, har erhållit bidrag till tryckning av en jubileumsbok, 25 år. Boken kommer komplettera den tidigare utgivna boken ”Blommande kulturmarker” med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten. Man kommer lägga tonvikt på den förändring som sker genom fornminnesvård.

 • Fyndplats Hjälpesten

  Sedan 1987 har Anders Toreld tagit tillvara en stor mängd mycket välbevarade fynd från en bäckravin på gården Hjälpesten i Kville socken (RAÄ nr 998). Fynden har mestadels påträffats löst liggande på botten av bäcken (Trävallsälven), 2 meter under omgivande åkermark. Mest känt av fynden är en hornyxa som lämnats till Bohusläns museum, tillsammans med en…

 • Arkeologi i skolan – ett modelbygge

  Projektets mål är att utveckla en modell för ett webbaserat och lättillgängligt historiskt undervisningsmaterial för skolor i Bohuslän med fokus på lokal förhistoria. Materialet är tänkt att fungera som en grundmodell, en mall, som med enkla medel ska kunna tillpassas respektive kommun/skola.Den ska vara avpassad för grundskolans behov, baserad på de mål som finns beskrivna…

 • Dokumentation av maritima ristningar på Hamnholmarna

  Bohuskustens maritima ristningar berättar om Bohusläns maritima historia under sen medeltid och tidigmodern tid. Ristningarna finns i flera hamnar, men ingen plats har så många och så gamla som Hamnholmarna utanför Hamburgsund. En grundläggande kartläggning och dokumentation av ristningarna på Hamnholmarna ger en unik möjlighet till fördjupad förståelse av platsen och i förlängningen även kustens…

 • Bronsålderns hällristningar i södra Skandinavien som berör Bohuslän

  Forskningsstipendium till Per Nilsson för avhandling.

 • The Martial Culture of the Merovingian Period North Sea – The Case of Bohuslän

  Forskningsstipendium till Svante Fischer för projektet att utforska de märkliga vapendepåer och skatter från järnåldern som finns i Bohuslän utifrån ett större perspektiv.

 • Bedömning av ugnar o kokgropar vid Greby gravfält RAÄ Tanum 1885

  Naturvetenskapliga analyser för bestämning av ugnar och kokgropar på en aktivtetsyta vid Greby gravfält, RAÄ Tanum 1885 i Grebbestad, Tanums kommun.

 • Järnåldern i Sköndal på Hisingen

  Åren 2009-2010 stod Stadsmuseet som huvudman för ett arkeologiskt projekt som syftade till att levandegöra kunskapen kring förhistorisk keramik. På museet skapades en arbetsform som syftade till att förena arkeologisk vetenskap med pedagogik. Projektet fick namnet Dig.it. Det finansierades till största delen av CJ Lindebergska fornminnesfonden, som stod för medel till arkeoligisk undersökning och förmedling.…