Ansökan

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar. I enlighet med donatorns anvisningar är stiftelsen i första hand inriktad på undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt.

Anslag kan sökas av enskilda forskare, hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar, museer och vetenskapliga institutioner m fl.

Ansökan sker via stiftelsens ansökningsportal

Klicka här för att komma till ansökningsportalen

 

Ansökan skall innehålla:

– sökandens namn, adress och telefonnummer
– beskrivning av ändamålet, för vilket anslag söks
– kostnadskalkyl och uppgift om vilken del av kostnaderna
som ansökan avser
– hur projektet i övrigt kommer att finansieras

Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter (GDPR)

Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid att de sökande skall kunna genomföra projekten på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt.

 

Ansökningar skall ha inkommit senast

den 31 mars för behandling vid vårsammanträdet

– den 30 september för behandling vid höstsammanträdet

Styrelsen håller normalt två sammanträden per år.

 

Ansökan sändes till:

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond
c/o Söderberg & Partners Stiftelsetjänst
Box 5074
40222 Göteborg

Dataregistrering

Ansökningar registreras i dataregister för underlättande av styrelsebehandling, utbetalning, uppföljning mm. Förutom stiftelsens styrelse har Söderberg & Partners Stiftelsetjänst tillgång till registrerade uppgifter för att kunna verkställa utbetalningsuppdrag mm.

Den som ansöker måste aktivt lämna sitt samtycke.

Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter (GDPR)