Styrelse

Karl Johan Nordensten
ordförande

Ivana Westberg
Göteborgs Stads kulturnämnd

Carina Sjöholm
Göteborgs Stadsmuseum

Annette Prior
Bohusläns Museum

Jan Johansson
Regionmuseum Västra Götaland