Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård

”Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård” – delprojektet ”Inventering, besiktning samt dendrokronologisk analys av fartygslämningar”

 

Genom ekonomiskt stöd från i huvudsak Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond har Bohusläns museum under perioden 2007–2011 genomfört dendrokronologisk provtagning av ett antal skeppsvrak i Bohusläns skärgård. Provtagningsarbetet var en del av ett större projekt kallat ”Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård” som sedan 2006 drivs vid museet. Syftet med det aktuella delprojektet var att i det skeppsarkeologiska materialet från Bohuslän försöka identifiera vrak av medeltida ålder, dvs. från perioden ca 1050–1550. Genom projektet har sammanlagt åtta skeppsvrak blivit föremål för provtagningsinsatser i museets regi. Fyra av dessa daterades till medeltiden, vilket innebär en fördubbling av antalet kända medeltida fartygslämningar i landskapet. Ett av vraken, det så kallade Skeppstadvraket i Tanums kommun, daterades något överraskande till 1200-talets första decennier, vilket gör det till det hittills äldsta lokaliserade i Bohuslän. Det dendrokronologiska analysarbetet utfördes av Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds universitet, som också svarar för arkiveringen av proverna.

 

För ytterligare information om projektet, kontakta marinarkeolog Staffan von Arbin, Bohusläns museum på telefon 0522-65 65 00 alternativt e-post staffan.arbin@vgregion.se

Dela dina tankar