MENY STÄNG

Bok om fornminnesvård

Föreningen Kulturmark, som är en ideell förening som värnar om det öppna landskapet, har erhållit bidrag till tryckning av en jubileumsbok, 25 år.

Boken kommer komplettera den tidigare utgivna boken ”Blommande kulturmarker” med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten. Man kommer lägga tonvikt på den förändring som sker genom fornminnesvård.