Fyndplats Hjälpesten

Sedan 1987 har Anders Toreld tagit tillvara en stor mängd mycket välbevarade fynd från en bäckravin på gården Hjälpesten i Kville socken (RAÄ nr 998). Fynden har mestadels påträffats löst liggande på botten av bäcken (Trävallsälven), 2 meter under omgivande åkermark. Mest känt av fynden är en hornyxa som lämnats till Bohusläns museum, tillsammans med en mejsel av gåsben, samt några obearbetade horn och ben.

Under 2014 erhölls medel från CJ Lindebergs fornminnesfond f att utföra fem C14 anlalyser. Prover från fyra ben av häst, ko och får samt ett huggspån av al, sändes till CEDAD. Analysen visade att alla benen kunde dateras till bronsålder och träspånet till slutet v senneolitikum.

Dela dina tankar