MENY STÄNG

Dokumentation av maritima ristningar på Hamnholmarna

Bohuskustens maritima ristningar berättar om Bohusläns maritima historia under sen medeltid och tidigmodern tid. Ristningarna finns i flera hamnar, men ingen plats har så många och så gamla som Hamnholmarna utanför Hamburgsund. En grundläggande kartläggning och dokumentation av ristningarna på Hamnholmarna ger en unik möjlighet till fördjupad förståelse av platsen och i förlängningen även kustens historia. Förhoppningen är att utveckla kunskapen om hur sjöfarten såg ut, vilka nationaliteter och befolkningsgrupper som besökte hamnarna och vart skeppen var på väg.

Under 2014 påbörjades därför dokumentationen av ristningarna på Hamnholmarna. Redan det inledande arbetet avslöjade tidigare okända medeltida textrader, årtal och sköldar. Det stod också klart att ristningarna är långt fler, än vad som tidigare varit känt.

Bohusläns museum ska under 2016-2017 fortsätta dokumentationen av ristningarna, samt att säkerställa deras bevarande genom olika vårdåtgärder. Projektet är ett samarbete mellan Bohusläns museum och Vitlycke museum/Västarvet.