Arkeologi i skolan – ett modelbygge

Projektets mål är att utveckla en modell för ett webbaserat och lättillgängligt historiskt undervisningsmaterial för skolor i Bohuslän med fokus på lokal förhistoria.

Materialet är tänkt att fungera som en grundmodell, en mall, som med enkla medel ska kunna tillpassas respektive kommun/skola.Den ska vara avpassad för grundskolans behov, baserad på de mål som finns beskrivna i kursplanen för historia, årskurs 3-6. Undervisningsmaterialet ger också stora möjligheter till utomhuspedagogskt arbete.

Syftet med att arbeta med lokalt baserad förhistoria är att inspirera eleven att söka kunskap om sin hembygds historia och visa på värdet av att ta hand om och skydda de kvarvarande spåren efter den tidiga historien.

Dela dina tankar