GAST Dokumentation av hällristningar i södra Bohuslän

Den 23-24 april 2016 genomfördes ett hällristninsprojekt i södra Bohuslän med finansierig från bl a Carl Jacob Lindebergs fornminnesfond. Projektet genomfördes av fil.kand Fredrik Gustavsson och fil.kand Kjell Denti Gunnarsson i samverkan med Göteborgs Arkeologiska Studentförening (GAST) och docent Johan Ling från Göteborgs Universitet. Med hjälp av finansieringen kunde experterna Sven-Gunnar Broström och Kenta Ihrestam anlitas vilket var oumbärgligt för inventeringen.Totalt deltog 25 studenter från Göteborgs Universitet. Nio nya hällristningslokaler hittades under de två dagarna i fält. Av dessa nio innehöll två lokaler figurativa ristningar, och resterande sju innehöll endast skålgropar. Den största skålgropslokalen innehöll 134 skålgropar.

Det mest prominent fyndet var av en s.k. oxhide ingot, en oxhudstacka som är en avbildning av en koppartacka som antagligen importerats från Medelhavet. I Sverge finns endast 3 st tidigare kända oxhudstackor avbildade på hällarna, varav enhde hittats i Bohuslän.

Slutrapportering av GASTs hällristningsprojekt, VT-16

Dela dina tankar