Konservatorbedömning avristningar på Hamnholmarna

Sedan 2014 pågår ett inventerings- och dokumentationsprojekt drivet av Bohusläns museum av de maritma ristningarna på Hamnholmen och Skutholmen, inom fornlämning Kville 935 i Tanums kommun. I det inledande skede koncentrerades arbetet avseende inventering, inmätning och sedemera tolkning av ristningarna. I samband md detta arbete påträffades tidigare okända ristningar, däribland en ristning med det äldsta inristade årtalet i helaBohuslän, året ”1500”.

Hamnholmarna har som mindre holmar i havsbandet en utsatt geografiskt väderläge dessutom har de en stor attraktionskraft som naturhamn för fritidsseglare under sommarhalvåret. De maritima ristningarnas utsatthet för vittringsfaktor såsom vatten, salter, vinderosion och människors oaktsamhet ökar därigenom. I syfte att upprätta en Vård- och underhållsplan för Hamnholmarna fick stenkonservatorn vid Studie Västsvensk Konservering, den del av Västarvet, förfrågan att följa med ansvariga arkeologer ut i fält i augsti 2015 och göra en skadebedömning. Utfrån denna upprättades sedan en plan med rekommendationer om hur hällristningarna fortsatt bör vårdas och underhållas.

Dela dina tankar