Månad / november 2016

    Laddar inlägg…
  • Bok om fornminnesvård

    Föreningen Kulturmark, som är en ideell förening som värnar om det öppna landskapet, har erhållit bidrag till tryckning av en jubileumsbok, 25 år. Boken kommer komplettera den tidigare utgivna boken ”Blommande kulturmarker” med…

  • Fyndplats Hjälpesten

    Sedan 1987 har Anders Toreld tagit tillvara en stor mängd mycket välbevarade fynd från en bäckravin på gården Hjälpesten i Kville socken (RAÄ nr 998). Fynden har mestadels påträffats löst liggande på botten…