Månad / november 2011

    Laddar inlägg…
  • Resandeboplatsen på Snarsmon

    Snarsmon eller Tattarstaden som platsen tidigare kallades, ligger i ett utmarksområde ett stenkast från norska gränsen. Här bodde några resandefamiljer längre eller kortare perioder i ca 50 år under 1800-talets andra hälft…

  • Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård

    ”Medeltida trader och transportstrukturer i Bohusläns skärgård” – delprojektet ”Inventering, besiktning samt dendrokronologisk analys av fartygslämningar”   Genom ekonomiskt stöd från i huvudsak Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond har Bohusläns museum under…